Ankie Stevens

Schoonheidsspecialiste

Ankie Stevens gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. We hebben ons ingesteld op de Algemene verordening gegevensbescherming die vanaf mei 2018 van kracht is.
 Indien u e-mails (zoals nieuwsbrieven of online surveys) van ons ontvangt, registreren wij uw interacties met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is.

 

Uw privacyrechten
 U mag uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Als u vindt dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest met de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven